Chłodziwa

syntosol
koncentrat chłodziwa syntetycznego na bazie polimerów i dga1. Przeznaczenie

SYNTOSOL przeznaczony jest w formie roztworu wodnego do obróbki skrawaniem stali czarnej, żeliwa, i stopów metali kolorowych jako ciecz chłodząco smarująca uniwersalnego zastosowania.

2. Właściwości

SYNTOSOL zawiera w swoim składzie wysokoefektywne bezazotynowe inhibitory korozji, syntetyczne na bazie polimerów dodatki smarne, dodatki poprawiające zmywalność obrabianych detali oraz dodatki organiczne, które zapobiegają tworzeniu się aerozoli na stanowisku pracy.
SYNTOSOL zawiera w swoim składzie nienitrozujące opatentowane aminy, które zapobiegają wypłukiwaniu związków metali ze stopów.

Roztwory robocze są odporne na twardą wodę.
SYNTOSOL nie zawiera lepkiego oleju stąd z wodą tworzy przezroczyste roztwory fizyczne, co pozwala na stałą obserwację obrabianych detali. Brak oleju w kompozycji powoduje, że wynoszenie chłodziwa na detalach obrabianych jest znikome oraz nie ma efektu lepkości chłodziwa jak w przypadku chłodziw na bazie oleju.
SYNTOSOL nie zawiera PCB i PCT, związków chloru, siarki, fosforu, cynku, fenoli.

3. Zalety

– chłodziwo robocze separuje oleje obce, co pozwala na jego dłuższą eksploatację;
– nie zawiera olejów mineralnych = mniejsza uciążliwość dla środowiska;
– niska lepkość chłodziwa roboczego = niskie wynoszenie = mniejsze uzupełnienia;
– doskonałe chłodzenie, smarowanie i ochrona przed korozją;
– doskonała zwilżalność i własności myjące;
– szybkie separowanie osadu szlifierskiego;
– brak zabarwienia chłodziwa roboczego pozwala na wzrokową bieżącą ocenę stopnia zanieczyszczenia cieczy roboczej.

Przygotowanie cieczy roboczej:
Chłodziwo robocze otrzymuje się dodając małymi porcjami odpowiednią ilość koncentratu do odmierzonej ilości wody przy jednoczesnym mieszaniu.
Średnio 4-7L koncentratu na 100L wody dodając stopniowo do obiegu.
Wskazane jest używanie wody o twardości do 15 dH, temperaturze ok. 20 st. c i obojętnym odczynie. Ph należy utrzymywać na poziomie powyżej 9,0

Zalecane rozcieńczenie od 3% do 4%.


carboloy
koncentrat syntetycznego chłodziwa do szlifowania węglików spiekanych1. Przeznaczenie

CarboLoy przeznaczony jest w formie 4 – 5% roztworu wodnego jako ciecz chłodząco-smarująca w procesach szlifowania: węglików spiekanych, żeliwa i stopów metali kolorowych.

2. Właściwości

CarboLoy jest wodnym roztworem wysokoefektywnych inhibitorów korozji stopów żelaza i stopów metali kolorowych, najwyższej jakości syntetycznych dodatków smarnych i myjąco-zwilżających oraz stabilizatorów i środków konserwujących.
Dzięki zastosowaniu specyficznego bloku inhibitorów korozji chłodziwo nie tylko zapewnia doskonałą ochronę stopów żelaza przed korozją, ale przede wszystkim eliminuje lub znacząco ogranicza występowanie zjawiska wypłukiwania kobaltu z obrabianych detali wykonanych z węglików spiekanych, gdzie kobalt (sam lub w stopach z niklem, molibdenem lub żelazem) jest osnową (binderem) dla węglików: wolframu, tytanu, tantalu lub niobu.

Nie zawiera:
olejów mineralnych, glikoli etylenowych, azotynów i azotanów, związków chloru (w tym PCB i PCT), fosforu i siarki, wolnych drugorzędowych amin oraz innych promotorów tworzenia się N-nitrozoamin. Nie zawiera również związków boru (co powoduje brak lepkich osadów pojawiających się w czasie eksploatacji chłodziwa) i etoksylowanych nonylofenoli.
Nie zawiera także stosowanych w konwencjonalnych tanich chłodziwach kompleksujących alkanoloamin, które powodują wypłukiwanie (kompleksowanie) kobaltu.

CarboLoy tworzy z wodą całkowicie przezroczyste roztwory rzeczywiste (fizyczne), co pozwala na stałą obserwację obrabianych detali. Roztwory robocze są odporne na twardą wodę.

Własności fizyczne i chemiczne 5% roztworu wodnego:
wygląd: lekko żółta klarowna ciecz
pH: powyżej 8,8
własności antykorozyjne na twardej wodzie o stopniu 15 dH = HO (próba Herberta przy HO oznacza że wytrzymuje próbę i nie powoduje korozji na stopach żelaza)


cooler sp-15
chłodziwo nieprzewodzące1. Przeznaczenie

Przeznaczony do wszelkich maszyn spawających i tnących wymagających chłodzenia.

2. Właściwości

– chroni palnik, przewody oraz pompę i chłodnicę przed korozją elektrolityczną wszelkich urządzeń do spawania i cięcia plazmowego.
– temperatura pracy do -15 stop.C. lub -25 stop.C w wersji Cooler SP-25
– nie działa szkodliwie na powierzchnie
– nie powoduje korozji elementów ponieważ zawiera inhibitory korozji typu CorrFree oraz inne multimetaliczne zgodne ze stopami aluminium i stopami miedzi
– zawiera alkohole czystości spożywczej
– zawiera polimery oraz propyleny
– produkt oparty na wysokojakościowej wodzie o bardzo niskiej przewodności elektrycznej poniżej 5μS (mikrosiemensa),

w odróżnieniu do powszechnie dostępnych chłodziw używanych zazwyczaj w chłodnicach samochodowych, oprzewodności 300μS, co stwarza duże niebezpieczeństwo porażenia prądem spawacza.


BIO MAX
SILNY, BIODEGRADOWALNY PREPARAT O WŁAŚCIWOŚCIACH BAKTERIOSTATYCZNYCH, DO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH ORGANIZMÓW W WODNYCH OBIEGACH ZAMKNIĘTYCH1. Przeznaczenie

Silny preparat zapobiegający niekorzystnemu wpływowi mikroorganizmów na:
– chłodziwa obróbcze
– wodne obiegi zamknięte

Likwiduje oraz przeciwdziała powstawaniu flory bakteryjnej w obiegach wodnych.
Pomaga utrzymać chłodziwa jak i inne obiegi wodne w prawidłowej kondycji mikrobiologicznej. Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom pH cieczy obróbczej na poziomie 8,5-9,5.
Zapobiega zepsuciu i degradacji.

2. Sposób użycia

Preparat wlewa się bezpośrednio do cieczy chłodzącej.
Dawkowanie w zależności od ilości zainfekowanych osadów i szlamów max 1%. W przypadku regularnych dolewek 100-200ml/100L cieczy raz na tydzień.

Regularne dolewanie pozwoli dwu-trzy krotnie przedłużyć czas pracy cieczy chłodzących.

Jeżeli chłodziwo nie pracuje, stanowi doskonałą pożywkę dla bakterii. Wtedy trzeba zapewnić cyrkulację chłodziwa i jego napowietrzenie lub regularnie stosować dolewki cotygodniowe oraz utrzymywać stężenie chłodziwa na prawidłowym poziomie.


Top